PENGUMUMAN

Tuan/puan,

Adalah dimaklumkan bahawa maklumat pembekal dalam proses migrasi data. Semua aktiviti pendaftaran baru ke sistem SMBU diberhentikan bagi memberi ruang pihak JTMK membuat migrasi data.

Syarikat yang ingin berdaftar dinasihatkan agar menunggu dan mendaftar dalam talian (bendahari.ums.edu.my/idaftar/). Walaubagaimanapun bagi kes segera tuan/puan boleh muat turun dan mengisi borang pendaftaran yang dilampirkan di bawah berserta resit pembayaran yuran berjumlah RM94.35 semasa menghantar dokumen pendaftaran.

Dimaklumkan juga Universiti Malaysia Sabah telah mengenakan caj pendaftaran kepada semua pembekal/ kontraktor bermula 01 September 2013 seperti berikut:

  1. RM94.35 untuk pengaktifan dan pendaftaran baru selama 2 tahun pertama manakala untuk pembaharuan sebanyak RM50 pengaktifan selama 2 tahun berikutnya.

Syarikat boleh memasukkan wang RM94.35 sahaja ke dalam akaun atas nama Universiti Malaysia sabah, no akaun 510013024241 (MBB) atau mebuat bayaran tunai di kaunter terimaan Jabatan Bendahari. Resit bayaran boleh email kepada surianie@ums.edu.my untuk tindakan pihak kami selanjutnya

Segala kesulitan amat dikesali.


Sekian, terima kasih


Sektor Perolehan