SISTEM IPEROLEHAN JABATAN BENDAHARI

PU02 PU03/PU04

Sistem perolehan secara tender dan sebutharga

( Nilai perolehan melebihi RM50,000.00 )

 

Sistem perolehan secara pembelian terus diperingkat J/F/P/I/U

( Nilai perolehan kurang daripada RM20,000.00 )