SENARAI IKLAN TENDER 2020
TARIKH IKLAN BUTIRAN TENDER MAKLUMAT LAWATAN TARIKH TUTUP STATUS
13 Mar 2020

UMS BEN 07/2020
KERJA-KERJA PEMBAIKAN KALIS AIR DI BUMBUNG KONKRIT MASJID, UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

TARIKH 17-03-2020
MASA 2:30 pm
TEMPAT BILIK MESYUARAT INNOVATIF, JABATAN BENDAHARI, ARAS 6, BLOK UTARA, BANGUNAN CANSELORI, UNIVERSITI MALAYSIA SABAH.
21 Apr 2020
Tutup
09 Mar 2020

UMS BEN 08/2020
MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJILARI DAN MENTAULIAH PAKEJ PERALATAN ELEKTRONIK DI BAWAH PROJEK ROLLING PLAN KEEMPAT (RP4) RANCANGAN MALAYSIA KE-11 (RMK11) TAHUN 2020: PEROLEHAN PENGGANTIAN PERALATAN MAKMAL USANG UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

TARIKH
MASA
TEMPAT
21 Apr 2020
Tutup
09 Mar 2020

UMS BEN 09/2020
MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJILARI DAN MENTAULIAH PAKEJ PERALATAN CHAMBER DAN AUTOCLAVE DI BAWAH PROJEK ROLLING PLAN KEEMPAT (RP4) RANCANGAN MALAYSIA KE-11 (RMK11) TAHUN 2020: PEROLEHAN PENGGANTIAN PERALATAN MAKMAL USANG UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

TARIKH
MASA
TEMPAT
21 Apr 2020
Tutup
20 Feb 2020

UMS BEN 06/2020
MEMBEKAL DAN MENGHANTAR KEPERLUAN UBAT-UBATAN DI PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI (PKU), UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

TARIKH 26-02-2020
MASA 9:30 AM
TEMPAT BILIK MESYUARAT INNOVATIF, JABATAN BENDAHARI, ARAS 6, BLOK UTARA, BANGUNAN CANSELORI, UNIVERSITI MALAYSIA SABAH.
16 Apr 2020
Tutup
13 Mar 2020

UMS BEN 11/2020
PERKHIDMATAN INTERNET UNTUK KEGUNAAN KAMPUS INDUK, KAMPUS CAWANGAN DAN KOLEJ KEDIAMAN LUAR MENGGUNAKAN TEKNOLOGI SD-WAN

TARIKH 18-03-2020
MASA 2:30 pm
TEMPAT BILIK MESYUARAT INNOVATIF, JABATAN BENDAHARI, ARAS 6, BLOK UTARA, BANGUNAN CANSELORI, UNIVERSITI MALAYSIA SABAH.
09 Apr 2020
Tutup
13 Mar 2020

UMS BEN 05/2020
PEMBELIAN KENDERAAN BAHARU JENIS BAS UNTUK KEGUNAAN RASMI UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

TARIKH 19-03-2020
MASA 9:30 AM
TEMPAT BILIK MESYUARAT INNOVATIF, JABATAN BENDAHARI, ARAS 6, BLOK UTARA, BANGUNAN CANSELORI, UNIVERSITI MALAYSIA SABAH.
09 Apr 2020
Tutup
20 Feb 2020

UMS BEN 04/2020
CADANGAN MENAIKTARAF RUANG DI BANGUNAN: I. PERPUSTAKAAN (SMART CALSSROOM) II. FAKULTI PERNIAGAAN EKONOMI & PERAKUNAN (SMART CALSSROOM) III. FAKULTI PASIKOLOGI DAN PENDIDIKAN (SMART CALSSROOM) IV. FAKULTI SAINS & SUMBER ALAM (SMART CALSSROOM) V. FAKULTI KEMANUSIAAN SENI & WARISAN(SMART CALSSROOM) VI. PUSAT PENATARAN ILMU DAN BAHASA (STUDENT CENTRE LEARNING) VII. PUSAT KECEMERLANGAN PENGAJARAN DAN KUALITI AKADEMIK (SMART CLASSROOM) UNIVERSITI MALAYSIA SABAH.

TARIKH 26-02-2020
MASA 2:30 pm
TEMPAT BILIK MESYUARAT INNOVATIF, JABATAN BENDAHARI, ARAS 6, BLOK UTARA, BANGUNAN CANSELORI, UNIVERSITI MALAYSIA SABAH.
09 Apr 2020
Tutup
13 Mar 2020

UMS BEN 03/2020
TAWARAN SEMULA PERKHIDMATAN PENYEWAAN DAN PENGURUSAN KENDERAAN GUNASAMA, UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

TARIKH 18-03-2020
MASA 9:30 AM
TEMPAT BILIK MESYUARAT INNOVATIF, JABATAN BENDAHARI, ARAS 6, BLOK UTARA, BANGUNAN CANSELORI, UNIVERSITI MALAYSIA SABAH.
09 Apr 2020
Tutup