PENGUMUMAN

Tuan/puan,

Adalah dimaklumkan bahawa Sistem Portal Pembekal UMS masih dalam proses migrasi data ke Sistem Maklumat Bersepadu Universiti (SMBU).

Sehubungan itu, bagi pembekal yang ingin membuat pendaftaran atau pengaktifan pembayaran, tuan/puan hendaklah mengisi borang pendaftaran manual seperti dilampiran dan membuat bayaran yuran di Seksyen Terimaan, Aras 3, Jabatan Bendahari, dan mengemukakan RESIT BAYARAN tersebut bersama Borang Pendaftaran Manual ke Sektor Pengurusan Perolehan, Aras 6, Jabatan Bendahari.

Sebarang pertanyaan boleh berhubung dengan Puan Suriani Saini, di no sambungan 1440 atau Puan Mariani @ Musliha Bte Mukadis di no sambungan 1439. Segala kesulitan adalah amat dikesali.

Sila klik dan muat turun borang DAFTAR MANUAL>> Borang Pendaftaran Pembekal Baru


Sekian, terima kasih


Sektor Perolehan